jueves, 18 de junio de 2015

Los caminos de la política son impredecibles

A la vista de los mensajes cruzados era difícil  predecir el  pacto de gobierno entre ICV-EUIA y PSC.

Por órden de aparición:

El 15 de Mayo de 2015

El 22 de Mayo


Según estos valores medios de IBI:

El que tenga un piso tiene que  calcular el valor medio sobre 457 €
El que tenga un piso y un  trastero  tiene que  multiplicar  457 € *2 = 914 €
El que tenga un piso, un trastero y un parking, tiene que multiplicar 457 € *3 =1.371 €


4 de Junio

12 de junio:

El pacto de gobierno: ICV-EUIA y PSC

viernes, 5 de junio de 2015

Només per al Sr Jordi Sanjose

Veïns per Sant Feliu suscribe el artículo del blog de Jordi Sospedra en el que se tiende la mano a un pacto con ICV. No os lo perdais porque hay mas cosas que nos unen de las que  nos separan.

Who loves me more?. 
Ho sento, si vostè no és el Sr a qui adresso l'escrit, hauria de abstenir-se de llegir això.
Si no em fa cas, i resulta que a vostè no li agrada el que dic, .. vostè ho ha volgut experimentar.

-El que crec hauria d'oferir VPSF al Sr Jordi Sanjose, futur alcalde per IC.–

1.- Sr alcalde en funcions, li repeteixo el que li he dit en altres articles, vostè és qui té ara la capacitat per articular una o una altra política (i un o un altre govern).
Vostè ha de ser el nou alcalde perquè ha guanyat amb claredat les eleccions.

2.- Nosaltres des de Veïns per Sant Feliu (VPSF), creiem que s'obre un temps nou i entenem que hem de recolzar-lo si vostè encapçala una política d'integració ciutadana en la qual conflueixin els interessos d'àmplies majories.

3.- Estaríem doncs, disposats, a obrir un període de confluència ciutadana (PCC) a partir de Juny 2015, que posés les bases per a un nou Govern que vostè presidís, com a molt tard, al Desembre 2015.
Durant el període de confluència, entenem que IC hauria de formar un Equip de Govern monocolor.

-El referit PCC podria basar-se en:-

3.1.- Durant 6 mesos, durada (màxima) del PCC, VPSF li donaria suport per governar.
3.2.- VPSF plantejaria com a qüestió bàsica per confluir, la disminució del capítol d'inversions (i d'algunes despeses) que permetria avançar en una rebaixa de l'IBI.
3.3.- Creiem, que també hi ha un terreny de confluència en: 1.- entre la nostra demanda d'articular democràcia directa i els seus postulats de participació; 2.- entre la nostra pretensió de reforma organitzativa i els seus objectius de major eficiència; i 3.- entre les seves polítiques socials i les que nosaltres plantegem.
3.4.- Entenem que en aquest PCC podrien integrar-se altres forces que vulguin sumar per aconseguir un govern municipal fort basat en polítiques que integrin àmplies majories.
3.5.- Si be no descartem incorporar-nos a aquest nou Govern, no fariem d'això una condició necessària.
3.6.- Una vegada constituït el nou Govern (Desembre 2015 o abans) sobre les bases de confluència pactades. VPSF li donaria el seu recolzament per la resta de la legislatura.

4.- El nostre suport li suposaria tenir un mínim de 8 regidors (6 IC + 2 VPSF + etc), cosa que li facilitaria molt (via acords puntuals amb altres) la governabilitat.
5.- IC i VPSF no estem tan allunyats l'un de l'altre ... com altres forces pretenen anar dient per mirar d'enfortir les seves febles posicions negociadores.
6.- El 2011 diverses persones rellevants de VPSF integraven una llista d'Independents que es va coaligar amb IC ..., hi havia coincidència en Programa i tampoc li va anar malament a IC .. doncs va guanyar.

No es tracta de repetir la història, doncs VPSF té perfil propi, però tampoc de no aprendre de la història ni d'oblidar que si llavors la seva valentia li dona fruits: perquè no ara?
No oblidi vostè que ni el Programa de IC ni el de VPSF han canviat tant des de llavors.

La nostre proposta seria, no es precipiti vostè cap a pactes que gairebé no necessita.

Prengui's el seu temps, fem les coses bé entre tots, enfortim la política a SFLl.